รับดูแลเว็บไซต์

 
 Package รับดูแลเว็บไซต์ เหมาๆ ราคา 3,000 บาท ต่อเดือน
 • บริการอัพเดทข้อมูล ไม่เกิน 5 ครั้ง / เดือน
 • ออกแบบแบนเนอร์ขนาดไม่เกิน 500 x 500 pixel จำนวน 5 ชิ้น (gif,jpg)
 • เซ็ตอัพการนับสถิติด้วย google analytics
 • ใช้เซิฟเวอร์ของ ทีมงานฟรี ตลอดอายุสัญญา

 
 Package รับดูแลเว็บไซต์ เหมาๆ ราคา ราคา 4,000 บาท ต่อเดือน
 • บริการอัพเดทข้อมูล ไม่เกิน 3 ครั้ง / เดือน พร้อมช่วย create ข้อความโฆษณา
 • การปรับตำแหน่งหน้า บางส่วน เพื่อให้อำนวยต่อการอัพเดทข้อมูล
 • ช่วงเดือนไหนไม่มีการอัพเดทหรือโปรโมชั่น ทางทีมงาน จะทำภาพแบนเนอร์ หรือ หาบทความมาลงให้  ตามจำนวนแพกเกจการอัพเดท
 • ติดตั้งการนับสถิติด้วย google analytics
 • ใช้เซิฟเวอร์ของ ทีมงานฟรี ตลอดอายุสัญญา

 
 แพกเกจ รับดูแลเว็บไซต์  begin ราคา 1,500 บาท 
 • บริการอัพเดทข้อมูล 2 ครั้ง / เดือน
 • ออกแบบแบนเนอร์ขนาดไม่เกิน 500 x 500 pixel จำนวน 2 ชิ้น (gif,jpg)
 • ติดตั้งการนับสถิติด้วย google analytics
 • ใช้เซิฟเวอร์ของ ทีมงานฟรี ตลอดอายุสัญญา

 
 แพกเกจ รับดูแลเว็บไซต์ Advance ราคา 5,000 บาท 
 • บริการอัพเดทข้อมูล 8 ครั้ง
 • ออกแบบแบนเนอร์ขนาดไม่เกิน 500 x 500 pixel จำนวน 10 ชิ้น (gif,jpg)
 • ติดตั้งการนับสถิติด้วย google analytics
 • ใช้เซิฟเวอร์ของ ทีมงานฟรี ตลอดอายุสัญญา

 
 Facebook Update เริ่มต้นที่ เดือนละ 1500 บาทขึ้นไป
 • ทำภาพปก facebook
 • Setup Fanpage
 • นำ Likebox , Share ไปติดเว็บไซต์
 • อัพเดทข้อมูลทาง Fanpage อัตราเดียวกันกับเว็บไซต์

 
* จำนวนข้อมูล MS Words A4 2 แผ่น ต่อการอัพเดท 1 ครั้ง *